Sposoby rehabilitacji

Michaś wymaga codziennej często bardzo kosztownej rehabilitacji zarówno w domu jak i w specjalistycznych placówkach.

Michał rehabilitowany jest następującymi metodami:

  • MEDEKod marca 2017 ćwiczymy tą metodą i widzimy małe postępy, szczególnie jeśli chodzi o trzymanie główki, czy próby siedzenie samodzielnego,
  • NDT-Bobath – NZOZ Ośrodek Wczesnej Interwencji i Rehabilitacji dla niemowląt, dzieci i młodzieży www.poradniarehabilitacyjna.pl/
    i Olinek Centrum Intensywnej Terapii www.olinek.com.pl/
  • Integracja Sensoryczna
  • Terapia logopedyczna
  • Temprana
  • Masaż Kaukaski